Bas Aarts

historicus


Graaf/bisschop Ansfried & familie


Ansfried werd omstreeks 940 geboren uit een adellijk geslacht met verspreid grondbezit in de gehele Lage Landen. Zijn opvoeding genoot hij onder andere in Trier en Keulen. In 962 fungeerde hij als zwaarddrager (en beschermer) voor Otto I bij diens kroning tot keizer in Rome. Hierna volgde vermoedelijk voor Ansfried een bestuurlijke carrire in Italië. In de Lage Landen ("Lotharingen") vinden we hem terug als graaf in de gouw Brabant en in Hoei (985). Samen met zijn echtgenote Hereswind (Hilsondis/Hildewaris?) stichtte hij omstreeks 990 in Thorn een kloostergemeenschap voor zijn dochter Benedicta. Als weduwnaar werd hij in 995 door Otto III voorgedragen als bisschop van Utrecht. In die hoedanigheid maakte hij in 1007 de Noormannenaanval op Utrecht mee. Hij trok zich terug als monnik in zijn kloosterstichting Heiligenberg (Hohorst) in Leusden. Daar overleed hij in 1010 en werd een middeleeuwse heilige (evenals zijn vrouw in Thorn).

© S.A.J.J. Aarts 2023